Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ליצירת קשר

השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  עורך דין לענייני הוצאה לפועל

  הליכים של הוצאה לפועל נועדו בעיקרם על מנת להחזיר את החובות עבור הנושים באמצעות הליכי גביה שונים, כך למשל חברה שאינה מצליחה לשלם לספקיה השונים מסתכנת בנקיטת הליכי הוצאה לפועל כנגדה. ואם קיימים על גבה של החברה חובות נוספים, הם עלולים לתפוח ולהצטבר. כיום ניתן להגיע להסדרים שונים אל מול הנושים וגם מול הבנקים גם עם מתנהל הליך משפטי, לכן מומלץ להיעזר בעורך דין לענייני הוצאה לפועל. כך נוכל לבצע את כל ההליכים בצורה מדודה ואחראית ובעזרת איש מקצוע שיוכל לחלץ אותנו מהמצב אליו נקלענו, לכן בבחירת עורך דין מומלץ לפנות אל אירה פררבה נוי משרד עורכי דין.

  התפקיד של עורך דין לענייני הוצאה לפועל

  כמו שרובנו כבר יודעים בכל הסכם פשרה, קל וחומר בהליך משפטי, ישנם לא מעט אותיות קטנות, שעל מנת שנוכל להכיר ואתן אנו זקוקים או לאזהרה מראש או לניסיון שעלול להיות מר. לכן מומלץ לגשת לעורך דין לענייני הוצאה לפועל גם אם תהליכי ההוצאה עוד טרם נרקמו, כך למשל עורך דין מנוסה יוכל להגיע לפשרה עם הנושים בצורה שתמנע הגעה אל הליכי הוצאה לפועל ואף חדלות פירעון.

  ואם אנו בעיצומו של הליך שכזה, בין אם "פיזרנו" שיקים ללא כיסוי ובין אם נקלענו לסך חובות הגדול מסך ההכנסות שלנו, עורך דין מקצועי ידע להגיע להסדר חובות ואף מחיקה שלהם אל מול הנושים בהוצאה לפועל.

  לא עוד חדלות פירעון (פשיטת רגל)

  כיום החוק החדש מאפשר לחדלי פירעון להגיע להסדרים מקלים, בין אם בבית המשפט תוך כדי הסתמכות על הליכים לשיקום כלכלי ועד ל"תספורת" המתאימה ליכולות הכלכליות שלו. לכן היוועצות בעורך דין לענייני הוצאה לפועל, יכול לדייק עבורנו את הטיפול המתאים ולעזור לנו לקבל הסדר חובות ומקל אשר ייפרס בצורה המיטבית עבורנו.

  ובבחירה של עורכי דין ברגעים כל כך קריטיים, מומלץ להגיע אל אירה פררבה נוי משרד עורכי דין המתמחה בתחום הוצאה לפועל וחדלות פירעון (פשיטות רגל), בשים לב שבהליכים אלה מוטלים על החייבים הגבלות שונות שעלולות לפגוע ביכולת שלנו להתנייד, על מנת להבטיח הליך הוגן כדי לאפשר לחייב לחיות בכבוד תוך שהוא מחזיר את החובות לנושים בצורה מתאימה לו.

  עורך דין המתמחה בהוצאה לפועל

  ישנם לא מעט מקרים בהם אנו עלולים למצוא את עצמנו ללא אויר, בטח כאשר נפתח נגדנו תיק הוצאה לפועל והוא עלול להביא עימו הגבלה על חשבון הבנק שלנו, על חופש התנוע שלנו (עיכוב יציאה מן הארץ) ומבלי שאפילו סיימנו להתרגש או לנשום גם לעקל את המשכורת שלנו. במקרים שכאלו מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בהוצאה לפועל, כך נוכל לדעת אילו צעדים נוכל לעשות כדי להתגונן במקרים כאלו, בין אם לדחות עד כמה שניתן או להגיע להסדרים שונים לפני הבור שגדל. על כן בבחירה שכזו מומלץ להגיע אל אירה פררבה נוי משרד עורכי דין, אשר מתמחה הליכי הוצאה לפועל שונים.

  לכל שלב בהליך – עורך דין מתמחה בהוצאה לפועל

  מקרים של אי יכולת להחזיר את חובות עלולים להתקיים אצל מגוון רחב של אנשים, בין עם בעלי עסקים קטנים וגדולים ועד לאנשים פרטיים שאינם מצליחים לתמרן בין סך ההכנסה אל סך ההתחייבויות שהפכו לחובות שהצטברו. במקרים כאלו ישנם כמה דרכי פעולה, החל הגעה לסדר חובות אל מול הבנקים או נושים אחרים בהוצאה לפועל הודעה על חדלות פירעון בבית משפט. מקרים כאלו בכל שלב בהם וגם לפני שהם קורים, מומלץ להיוועץ עם עורך דין מתמחה בהוצאה לפועל.

  כך נוכל למצות את סך האפשרויות שלנו אל מול החובות שהצטברו, בין אם אנו חייבים אל מול חברות וספקים ובין אם אנו חייבים אל מול בנקים או תאגידים ממשלתיים ורשויות מקומיות. מקרים שכאלו דורשים התערבות מקצועית ופעולה שגויה של החייב, עלולה לעיתים להגדיל את סך ההתחייבויות ולהקשות את היכולת להחזיר אותן.

  לדבר את השפה

  בלא מעט מקרים חובות שעלולים להצטבר ולתפוח יהיו מעורבים עורכי דין של הנושים, בין אם אנו מתנהלים אל מול הבנקים או מול חברות פיננסיות שונות. במקרים כאלו שימוש בשרותיו של עורך דין מתמחה בהוצאה לפועל, יעזור לנו "לדבר את השפה" ולא להיקלע לחובות והסכמים שלא נוכל להבין את המשמעות שלהם וכתוצאה לעמוד בהם.

  ובבחירה של איש מקצוע שכזה, מומלץ לפנות אל אירה פררבה נוי משרד עורכי דין המציע מגוון שירותי עריכת דין בתחום הוצאה פועל וחדלות פירעון.

  עורך דין לענייני הוצאה לפועל

  הליכים של הוצאה לפועל נועדו בעיקרם על מנת להחזיר את החובות עבור הנושים באמצעות הליכי גביה שונים, כך למשל חברה שאינה מצליחה לשלם לספקיה השונים מסתכנת בנקיטת הליכי הוצאה לפועל כנגדה. ואם קיימים על גבה של החברה חובות נוספים, הם עלולים לתפוח ולהצטבר. כיום ניתן להגיע להסדרים שונים אל מול הנושים וגם מול הבנקים גם עם מתנהל הליך משפטי, לכן מומלץ להיעזר בעורך דין לענייני הוצאה לפועל. כך נוכל לבצע את כל ההליכים בצורה מדודה ואחראית ובעזרת איש מקצוע שיוכל לחלץ אותנו מהמצב אליו נקלענו, לכן בבחירת עורך דין מומלץ לפנות אל אירה פררבה נוי משרד עורכי דין.

  התפקיד של עורך דין לענייני הוצאה לפועל

  כמו שרובנו כבר יודעים בכל הסכם פשרה, קל וחומר בהליך משפטי, ישנם לא מעט אותיות קטנות, שעל מנת שנוכל להכיר ואתן אנו זקוקים או לאזהרה מראש או לניסיון שעלול להיות מר. לכן מומלץ לגשת לעורך דין לענייני הוצאה לפועל גם אם תהליכי ההוצאה עוד טרם נרקמו, כך למשל עורך דין מנוסה יוכל להגיע לפשרה עם הנושים בצורה שתמנע הגעה אל הליכי הוצאה לפועל ואף חדלות פירעון.

  ואם אנו בעיצומו של הליך שכזה, בין אם "פיזרנו" שיקים ללא כיסוי ובין אם נקלענו לסך חובות הגדול מסך ההכנסות שלנו, עורך דין מקצועי ידע להגיע להסדר חובות ואף מחיקה שלהם אל מול הנושים בהוצאה לפועל.

  מה החוק מאפשר קיום?

  כיום החוק החדש מאפשר לחדלי פירעון להגיע להסדרים מקלים, בין אם בבית המשפט תוך כדי הסתמכות על הליכים לשיקום כלכלי ועד ל"תספורת" המתאימה ליכולות הכלכליות שלו. לכן היוועצות בעורך דין לענייני הוצאה לפועל וחדלות פירעון, יכול לדייק עבורנו את הטיפול המתאים ולעזור לנו לקבל הסדר חובות ומקל אשר ייפרס בצורה המיטבית עבורנו.

  ובבחירה של עורכי דין ברגעים כל כך קריטיים, מומלץ להגיע אל אירה פררבה נוי משרד עורכי דין המתמחה בתחום הוצאה לפועל וחדלות פירעון (פשיטות רגל), בשים לב שבהליכים אלה מוטלים על החייבים הגבלות שונות שעלולות לפגוע ביכולת שלנו להתנייד, על מנת להבטיח הליך הוגן כדי לאפשר לחייב לחיות בכבוד תוך שהוא מחזיר את החובות לנושים בצורה מתאימה לו.

  ליצירת קשר

  השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר
   קידום עורכי דין קידום עורכי דין